ชอบแค่ไหน... ใช้แค่นั้น

ต้อนรับภาคการศึกษาใหม่ ด้วย 6 ฟีเจอร์สำคัญ ที่เราเลือกสรรมาอย่างใส่ใจ
เพราะอาจารย์แต่ละท่าน มีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน.

เลือกเวลาอบรม >

ออกแบบห้องเรียน
อย่างที่เป็นคุณ

การส่งผ่านความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา และความน่าสนใจในวิชาของคุณให้แก่นักศึกษา สามารถทำได้ตั้งแต่คาบแรก ยิ่งคุณแสดงให้เห็นว่าเตรียมตัวมาดี และมีแผนการสอนที่พร้อมมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาได้มากเท่านั้น

เติมกิจกรรมดีๆ
ให้พื้นที่ในห้องเรียน

มีประโยชน์เป็นล้านซ่อนอยู่ในการบ้านและการทดสอบ ไม่ใช่แค่การวัดผลปลายเทอมว่าผ่านหรือไม่ แต่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ลองออกแบบกิจกรรมที่มีความท้าทาย เพื่อเปิดทางให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะที่มี จะช่วยให้พวกเขาคิดนอกกรอบได้มากขึ้น และยังเป็นหลักฐานที่ช่วยสร้างความเชื่อให้ผู้เรียนด้วยว่า ความสามารถ เป็นเรื่องที่พัฒนาได้ผ่านการฝึกฝน

อ่อ! อย่าลืมให้ฟีดแบ็ค คำชมหรือคำแนะนำเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ได้ด้วย

ไฟล์เยอะแค่ไหน
ก็ไม่ใช่ปัญหา

"วิธีสอน สำคัญกว่าเนื้อหาที่สอน" นี่คือคำกล่าวของปราชญ์ด้านการเรียนรู้ เพราะผลการวิจัยบอกว่า ผู้เรียนจะลืมเนื้อหาส่วนใหญ่ในการบรรยายหลังผ่านไป 15 นาที แต่กระบวนการเรียนรู้ที่ดี จะทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงตลอดไป

ลองเริ่มตั้งเป้าว่าต้องการให้เกิดผลลัพธ์ใดบ้างในตัวศิษย์ แล้วเลือกวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อาจทำให้คุณเห็นภาพได้มากขึ้นว่าคุณจะออกแบบวิธีการสอนพวกเขาอย่างไร

ลดเวลาเช็คชื่อให้น้อยลง
เพิ่มเวลาการเรียนให้มากขึ้น

ไม่ใช่แค่การตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้เรียนเท่านั้นแต่การเก็บสถิติการเข้าเรียนยังช่วยให้คุณพบปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนได้เร็วขึ้นตารางสรุปการเข้าชั้นเรียนจะชี้ให้คุณเห็นว่าผู้เรียนคนใดที่เปลี่ยนไป ผู้เรียนคนใดที่อาจมีปัญหาจนส่งผลให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้ หรือคุณจะใช้ข้อมูลนี้เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าห้องเรียนกับผลการเรียนของพวกเขาเพื่อใช้ในการปรับปรุงการสอนของคุณก็ยังได้

รองรับ
ทุกความคิดเห็น

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความสนิทสนมและความเชื่อใจในชั้นเรียนก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ลองตั้งคำถามง่ายๆ ที่ได้ประโยชน์ในสัปดาห์แรกของเทอมหรือช่วงต้นของแต่ละสัปดาห์ เช่น ผู้เรียนคาดหวังอะไรในวิชานี้ พวกเขากังวลเรื่องอะไรบ้าง อุปสรรคในการเรียนรู้ของพวกเขาคืออะไร กิจกรรมใดในคาบที่ผ่านมาที่พวกเขาชอบที่สุด ฯลฯ กระบวนการทั้งหมดนี้จะปูพื้นฐานบรรยากาศการเรียนที่ดี สร้างความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ

อาวุธใหม่
ใครเรียนไม่รู้เรื่อง รู้เลย!

ฟีเจอร์เล็กๆ ที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการเรียนการสอน ไม่ใช่แค่การเก็บคะแนนเพื่อตัดเกรดผู้เรียนเท่านั้น แต่การทำควิซสั้นๆ ตอนต้นคาบเรียนจะช่วยให้คุณเข้าใจผู้เรียนได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานที่พวกเขามี ความเข้าใจในเนื้อหาที่คุณสอนไปก่อนหน้า และยังเป็นการเตรียมสมองของผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดคาบได้มากขึ้นอีกด้วย

Contact
Email : leb2@mail.kmutt.ac.th
Tel. : 02 470 8475
Place : CB4, 8th floor, KMUTT
© 2018 All Right Reserved