จัดเรียงตาม :

Video Tutorial

LEB2: Import / Create New Class

การอิมพอร์ต / สร้างห้องเรียนใหม่ในระบบ
1:13

LEB2: Design Lesson Plan

การออกแบบแผนการสอน
2:04

LEB2: Assessment Activity | EP.1

การตรวจการบ้าน / ประเมินกิจกรรมด้วย Rubric
0:53

LEB2: Assessment Activity | EP.2

การเพิ่มเกณฑ์การประเมินในกิจกรรม (Rubric)
1:15

LEB2: Group Setting

การจัดกลุ่มให้นักศึกษา
1:15

LEB2: Import / Create New Class

การอิมพอร์ต / สร้างห้องเรียนใหม่ในระบบ
1:13

LEB2: Design Lesson Plan

การออกแบบแผนการสอน
2:04

LEB2: Plan | EP.1

LEB2: Assessment Activity | EP.1

การตรวจการบ้าน / ประเมินกิจกรรมด้วย Rubric
0:53

LEB2: Assessment Activity | EP.2

การเพิ่มเกณฑ์การประเมินในกิจกรรม (Rubric)
1:15

LEB2: Group Setting

การจัดกลุ่มให้นักศึกษา
1:15

LEB2: Import / Create New Class

การอิมพอร์ต / สร้างห้องเรียนใหม่ในระบบ
1:13

LEB2: Design Lesson Plan

การออกแบบแผนการสอน
2:04

LEB2: Assessment Activity | EP.1

การตรวจการบ้าน / ประเมินกิจกรรมด้วย Rubric
0:53

LEB2: Assessment Activity | EP.2

การเพิ่มเกณฑ์การประเมินในกิจกรรม (Rubric)
1:15

LEB2: Group Setting

การจัดกลุ่มให้นักศึกษา
1:15

LEB2: Import/Create New Class

การอิมพอร์ต/สร้างห้องเรียนใหม่ในระบบ
1:13

LEB2: Design Lesson Plan

การออกแบบแผนการสอน
2:04

LEB2: Assessment Activity | EP.1

การตรวจการบ้าน /ประเมินกิจกรรมด้วย Rubric
0:53

LEB2: Assessment Activity | EP.2

การเพิ่มเกณฑ์การประเมินในกิจกรรม (Rubric)
1:15

LEB2: Group Setting | FULL

การจัดกลุ่มให้นักศึกษา
1:15

LEB2: Plan | EP.1

การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
0:25

LEB2: Plan | EP.2 (1/3)

การเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ใน Element
0:22

LEB2: Plan | EP.2 (2/3)

การเพิ่มกิจกรรมเพื่อการประเมินใน Element
0:54

LEB2: Plan | EP.2 (3/3)

การเพิ่มกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ใน Element
0:56

LEB2: Assessment Activity | EP.1

การตรวจการบ้าน/ประเมินกิจกรรมด้วย Rubric
0:53

คู่มือการใช้งาน

ใส่อีเมลของคุณและเราจะแจ้งให้คุณทราบ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Contact

Facebook
Email : leb2@mail.kmutt.ac.th
Tel. : 02 470 8475
Place : CB4, 8th floor, KMUTT
© 2018 All Right Reserved
Term & Condition
Privacy Policy